Rada Społeczna Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest kolegialnym, społecznym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi.

Główną problematyką działania Rady Społecznej jest dostosowywanie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału do potrzeb i wymagań ich potencjalnych pracodawców.

Rada Społeczna została powołana przez Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie twórcza i owocna.

Regulamin Rady Społecznej