Rada Społeczna Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji jest kolegialnym, społecznym ciałem doradczym, działającym na rzecz rozwoju współpracy pomiędzy Wydziałem a zewnętrznymi podmiotami gospodarczymi.

Główną problematyką działania Rady Społecznej jest dostosowywanie zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych absolwentów Wydziału do potrzebi wymagań ich potencjalnych pracodawców.

Rada Społeczna została powołana przez Dziekana Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji.

W dniu 20 września 2013 roku odbyło się pierwsze uroczyste posiedzenie Rady Społecznej Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm branżowych, związanych tematycznie z naszymi kierunkami studiów, które już współpracują, bądź są zainteresowane współpracą z Wydziałem IEiT. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele znanych firm: Motorola, Fideltronik, Elsta Elektronika, Software Mind SA, Energy Micro AS, Ericpol Telecom, Capgemini Polska, Microsoft, Cisco, IBM Kraków Lab.

Przewodniczącym Rady został Dziekan Wydziału prof. dr hab. Tadeusz Pisarkiewicz, wiceprzewodniczącym – dr inż. Tadeusz Syryjczyk, natomiast koordynatorem z ramienia Wydziału – prof. dr hab. inż. Zdzisław Papir.

Mamy nadzieję, że współpraca będzie twórcza i owocna.

Regulamin Rady Społecznej