W ramach Wydziału działa szereg jednostek laboratoryjnych wyposażonych w nowoczesną aparaturę pomiarową i świadczącą usługi w zakresie określonym przez profil badawczy Wydziału. Najważniejsze spośród nich to: