To ogłoszenie straciło ważność w dniu 30.06.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
28.05.2020

Zarządzenie Rektora w sprawie stanu działalności Uczelni od 1 czerwca 2020 roku

Zarządzenie Rektora nr 32/2020 z dnia 26 maja 2020 roku.

Kontakt z Dziekanatem - sekcją dydaktyki oraz Dziekanatem - sekcją stypendialno-socjalną, telefoniczny lub mailowy.