To ogłoszenie straciło ważność w dniu 01.03.2021. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
14.01.2021

Wytyczne dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów, w tym także w trybie zdalnym, w nadchodzącej zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021

W związku ze zbliżającą się zimową sesją egzaminacyjną, zostały wyznaczone wytyczne Prorektora ds. Kształcenia dotyczące zasad organizacji i przeprowadzania zaliczeń kończących zajęcia i egzaminów, w tym także w trybie zdalnym, w nadchodzącej zimowej sesji egzaminacyjnej w roku akademickim 2020/2021.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA ZALICZEŃ KOŃCZĄCYCH ZAJĘCIA I EGZAMINÓW, W TYM TAKŻE W TRYBIE ZDALNYM, W ZIMOWEJ SESJI EGZAMINACYJNEJ W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021.