To ogłoszenie straciło ważność w dniu 08.10.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
31.07.2017

WAŻNE! Ogłoszenie dla studentów I roku w r. ak. 2017/18

OGŁOSZENIE

dla studentów I roku 2017/2018 Wydziału IEiT

STUDIA STACJONARNE

 

  • Rozpoczęcie zajęć - 2 października 2017r.
  • Uroczysta immatrykulacja studentów WIEiT - 3 października 2017r. o godz. 9.00. w Centrum Dydaktyki ul. Reymonta 7, pawilon U-2 ul. Reymonta 7 - obowiązuje strój galowy - obecność obowiązkowa. W związku z uroczystością od godz. 8.00 do 15.00 zostały ogłoszone przez Rektora godziny wolne od zajęć dla studentów I roku.
  • Wydawanie legitymacji ELS2 i 3 października 2017r. paw. D-17, parter: sala 1.36 (odbiór osobisty):
    • 2 października w godz.  900 do 1300
    • 3 października w godz.  900 do 1300

*Studenci, którzy posiadali w latach wcześniejszych ELS zgłaszają się po odbiór legitymacji w Dziekanacie
w godzinach urzędowania.

  • Grupy ćwiczeniowe - podział zostanie wywieszony na tablicach ogłoszeń w holu paw. D-17 (zmiana grupy ćwiczeniowej jest możliwa tylko i wyłącznie w Dziekanacie na zasadzie wymiennika)

*Podział na grupy ćwiczeniowe dla kierunku INFORMATYKA będzie się odbywał w oparciu o system zapisów Enroll. (Pełnomocnik WIEiT dla kierunku Informatyka wysyła maila z informacją przed rozpoczęciem roku akademickiego)

  • Starosta roku – wybór jest obowiązkiem każdego kierunku w celu pośredniczenia w sprawach studenckich między Dziekanatem a studentami.

*Wybrani starostowie są proszeni o zgłoszenie się do Dziekanatu osobiście lub mailowo, paw. D-17, pokój 1.4  do dnia 9 października 2017r.