To ogłoszenie straciło ważność w dniu 23.09.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
04.09.2017

WAŻNE! Ogłoszenie dotyczące reaktywacji, przeniesienia i przepisania ocen.

Z uwagi na konieczność zaplanowania zajęć dydaktycznych na semestr zimowy, a w szczególności liczby grup laboratoryjnych, bardzo proszę o wcześniejsze złożenie podań dotyczących:

1)      reaktywacji na semestr zimowy; (nie dotyczy studentów I roku 2017/18)

2)      przeniesień z innych wydziałów lub uczelni na semestr zimowy (nie dotyczy studentów I roku 2017/18)

3)      przepisywania uzyskanych wcześniej ocen dotyczących semestru zimowego.

 

W przypadku punktów 1 i 2 podania należy złożyć osobiście u Pełnomocników ds. Kształcenia w godzinach dyżurów, w przypadku punktu 3 podania należy złożyć lub przesłać pocztą do dziekanatu.

Powyższa prośba dotyczy wszystkich kierunków na Wydziale IEiT, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Termin składania wszystkich podań upływa dnia 22 września 2017 roku. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

 

Pełnomocnicy ds. Kształcenia na Wydziale IEiT

Dr inż. Marek Gajęcki

Dr inż. Jacek Kołodziej

Dr inż. Michał Wągrowski