To ogłoszenie straciło ważność w dniu 30.11.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
11.09.2020

Ważne Informacje organizacyjne

AKTUALNOŚCI:


Nazwisko i imię

Numer stanowiska

Obsługiwane kierunki (sprawy)

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Matoga Małgorzata

1

Stypendia

9.00. - 11.00.

w wyjątkowych
sytuacjach,  po
uzgodnieniu z
pracownikiem Sekcji
Socjalno-
Stypendialnej

 

9.00. - 11.00.

w wyjątkowych
sytuacjach, po
uzgodnieniu z
pracownikiem
Sekcji
Socjalno-
Stypendialnej

 

 

Skrzyniowska Magdalena

2

Studia Niestacjonarne kierunek Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Studia Stacjonarne: kierunek Cyberbezpieczeństwo, Studia Doktoranckie

 

 

13.30.-15.00

 

9.00. - 11.00.

Idzik Beata

3

kierunek Elektronika oraz Elektronika i Telekomunikacja

 

 

 

 

 

Sobiecki Jan

4

kierunek Elektronika i Telekomunikacja (w jęz.ang), Teleinformatyka, studenci obcokrajowcy

 

 

 

 

 

Konieczna Jolanta

5

kierunek Informatyka,

 

 

 

 

 

SIEDZIBA DZIEKANATU:

  • Dziekanat Studia Stacjonarne: kierunek Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Elektronika, Teleinformatyka, studenci obcokrajowcy

               pawilon D5 parter pok. 2  ul. Czarnowiejska 78

 

  • Dziekanat Studia Niestacjonarne kierunek Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Studia Stacjonarne: kierunek Cyberbezpieczeństwo, Studia Doktoranckie

               pawilon D5 parter pok. 1  ul. Czarnowiejska 78

 

  • Dziekanat : Stypendia

               pawilon D5 parter pok. 1  ul. Czarnowiejska 78

 

 

WPIS NA KOLEJNY SEMESTR W ROKU AKADEMICKIM 2010/21

  • Studia stacjonarne

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-stacjonarne-1-i-2-stopnia/wpisy/

  • Studia niestacjonarne

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-niestacjonarne-1-i-2-stopnia/e-indeks-rozliczanie-wpisy/

 

STUDENCI KIERUJĄ WSZYSTKIE PODANIA oraz ZAPYTANIA DO PRODZIEKANÓW
ZA POŚREDNICTWEM DZIEKANATU

 

Dziekanat WIEiT - KONTAKT

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-stacjonarne-1-i-2-stopnia/sprawy-dydaktyczne/

 

SKŁADANIE PODAŃ:

 

  • Dziennik Podawczy przy Portierni w pawilonie D5 (od 7.00 do 19.00)
  • Poczta, Kurier
  • Skan podpisanego podania w postaci pdf (nie zdjęcie)  - dotyczy podań o wpis z deficytem, o urlop i powtarzanie - w sytuacji, gdy nie jest możliwe złożenie oryginału

 

 

Dokumenty po pobrania:

  • Studia stacjonarne

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-stacjonarne-1-i-2-stopnia/dokumenty-do-pobrania/

  • Studia niestacjonarne

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-niestacjonarne-1-i-2-stopnia/dokumenty-do-pobrania/

 

ZAŚWIADCZENIE O STATUSIE STUDENTA:

 

Aby uzyskać skan zaświadczenia należy wysłać do Dziekanatu mail z domeny AGH zawierający informacje:

Dziekanat Wydziału IEiT

Proszę o przesłanie skanu zaświadczenia o statusie studenta:

Nazwisko  i  imię

Numer albumu

Kierunek

I / II    Stopień studiów

Studia  Stacjonarne / Niestacjonarne

 

ODBIÓR DYPLOMÓW i innych oryginałów dokumentów z Dziekanatu odbywa się wyłącznie  po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym).