To ogłoszenie straciło ważność w dniu 11.10.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
12.09.2018

Stypendium Rektora dla studentów I roku olimpijczyków

Uprzejmie informujemy, że rozpoczął się nabór podań o przyznanie stypendium dla najlepszych studentów I roku olimpijczyków.

Pismo od Pani Prorektor

Prośbę o przyznanie stypendium Rektora dla studentów I roku olimpijczyków adresowaną do Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik wraz z udokumentowanymi osiągnięciami należy złożyć w Sekcji Socjalno-Stypendialnej- studia stacjonarne (paw. D13, pok. 204) lub w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych (paw. D13, pok. 205) w terminie do 5 października 2018 r.

Przyjmowane będą tylko podania studentów I roku, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej albo laureatami lub finalistami olimpiady przedmiotowej. Wykazy olimpiad przedmiotowych z roku 2017/2018, których laureaci lub finaliści są uprawnieni do otrzymania stypendium znajdują się tutaj.

W związku z powyższym nie będą przyjmowane między innymi podania studentów, którzy szczycą się tytułem laureata lub finalisty olimpiady „O diamentowy indeks”.