To ogłoszenie straciło ważność w dniu 16.04.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
20.03.2020

Stypendium rektora dla studentów I roku II stopnia

Uprzejmie informujemy, że Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik podjęła decyzję o przyznaniu stypendium rektora dla studentów, którzy są na kierunku:

Elektronika i Telekomunikacja – za średnią co najmniej 4,90

Informatyka – za średnią 5,0

Teleinformatyka – za średnią co najmniej 4,76.

 

oraz dla wszystkich studentów, którzy złożyli wnioski o przyznanie stypendium rektora za osiągnięcia sportowe i naukowe.


Stypendia rektora zostaną wypłacone w kwietniu 2020 r. z wyrównaniem od marca 2020 r. Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anna Siwik w komunikacie, który znajduje się tutaj:http://www.iet.agh.edu.pl/pl/aktualnosci/zapomoga-dla-studentowdoktorantow-znajdujacych-sie-w-przejsciowo-trudnej-sytuacji-zyciowej/ napisała, że stypendia będą wypłacone w terminie.

Decyzje administracyjne są w przygotowaniu. Skan decyzji zostanie Państwu przesłany mailem. Po przywróceniu działalności uczelni student zobowiązany będzie do odebrania oryginału decyzji w Sekcji Socjalno-Stypendialnej Wydziału.