To ogłoszenie straciło ważność w dniu 16.04.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
25.02.2020

Stypendium rektora dla studentów I roku II stopnia

Pismo od Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik

Elektronika i Telekomunikacja - 4,80

Informatyka - 5,00

Teleinformatyka - 4,60

Wnioski wraz z zaświadczeniem o średniej za 4 rok studiów i za cały okres studiów (dotyczy osób, które ukończyły Wydział inny niż IEiT) należy złożyć w  Sekcji Socjalno-Stypendialnej (bud. D13, pok. 204).