To ogłoszenie straciło ważność w dniu 30.04.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
31.03.2017

Stypendium przyznawane przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Pismo od Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. inż. Anny Siwik, prof. nadzw.

Regulamin pomocy materialnej przyznawanej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek

Wniosek o przyznanie stypendium wraz z dokumentami należy złożyć w Sekcji Socjalnej (bud. D13, pok. 204) w terminie do 30 kwietnia 2017 r.