To ogłoszenie straciło ważność w dniu 15.10.2019. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
05.09.2019

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2019/2020

Informacje na temat szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz wypłacania studentom stypendium ministra za znaczące osiągnięcia, a także wzoru wniosku, rodzaju osiągnięć i sposobu ich udokumentowania, liczby stypendiów oraz maksymalnej wysokości stypendium znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


W terminie do 4 października 2019 r. zainteresowany student składa w Sekcji Socjalno-Stypendialnej (pawilon D13, pok. 204) następujące dokumenty:

1. zgłoszenie swojej kandydatury

2. wypełniony wniosek (do pobrania ze strony Ministerstwa)

3. dokumenty potwierdzające uzyskanie znaczących osiągnięć

4. oświadczenie, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i są związane z odbywanymi studiami (przykładowy wzór oświadczenia znajduje się na stronie Ministerstwa)

oraz przesyła wypełniony wniosek w wersji aktywnego formularza (w formacie .docx) na adres: matoga@agh.edu.pl.

 

Więcej informacji na temat tego stypendium można również znaleźć w § 31 Regulaminu.

Regulamin jest dostępny w Aktach prawnych.