To ogłoszenie straciło ważność w dniu 11.09.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
03.07.2018

Stypendium dla studentów I roku na rok akademicki 2018/2019 z Fundacji Edukacyjnej im. J. Juzonia

Stypendium dla studentów I roku na rok akademicki 2018/2019 z Fundacji Edukacyjnej im. J. Juzonia

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia w 2018/2018 roku zamierza przyznać 500 stypendiów, każde w wysokości 5000 złotych.

 

Do ubiegania się o stypendium uprawniona jest osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

  • ukończyła dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdała egzamin maturalny w 2017 roku lub 2018 roku,
  • w roku akademickim 2018/2019 została przyjęta na pierwszy rok studiów stacjonarnych na polskiej uczelni akademickiej i po raz pierwszy podejmuje studia. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,
  • jest zameldowana na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,
  • średni miesięczny dochód na jednego członka jej rodziny nie przekroczył w 2017 roku kwoty 1260 PLN netto. 
  • posiada obywatelstwo polskie,
  • posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,
  • posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Więcej szczegółowych informacji na stronie https://www.fejj.pl/

 

Fundacja wymaga elektronicznego potwierdzenia danych kandydata przez pracownika dziekanatu Wydziału. W upoważnieniu (Załącznik nr 2 do Regulaminu Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia) należy wpisać następujące dane:

 

  • jako adres e-mail dziekanatu: dziekanat@iet.agh.edu.pl,
  • numer telefonu 617-51-74,
  • organ uczelni upoważniony do potwierdzenia danych: Dziekanat Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

 

Upoważnienie (skan) do potwierdzania danych proszę przesyłać na adres: dziekanat@iet.agh.edu.pl.

W okresie od 13 sierpnia 2018 r. do 29 sierpnia 2018 r. nie będą potwierdzane dane osób przyjętych na studia.