To ogłoszenie straciło ważność w dniu 12.09.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
26.06.2020

Stypendium dla osób przyjętych na I rok studiów z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Stypendium dla osób przyjętych na I rok studiów z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

 

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznaje stypendia dla młodzieży pochodzącej ze wsi, małych miasteczek i miast liczących poniżej trzydzieści tysięcy mieszkańców, w których rodzinach średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny nie przekroczył w 2019 roku kwoty 1350 zł netto.

Stypendium przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku studiów stacjonarnych podejmowanych po raz pierwszy, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich uczelniach akademickich.

W roku akademickim 2020/2021 Fundacja przewiduje przyznać 400 stypendiów w wysokości 6000 zł, które będą wypłacane przez Fundację w 10 ratach.

Proces rekrutacji stypendystów odbywa się wyłącznie przez Internet poprzez wypełnienie elektronicznego formularza wniosku, który będzie dostępny na stronie Fundacji od 6 lipca 2020 r.

W ramach współpracy Uczelnia zobowiązana jest do wsparcia studentów AGH przy realizacji procedury związanej ze staraniem się o przyznanie przez Fundację pomocy w postaci stypendium.

 

Wsparcie uczelni polega na potwierdzeniu danych dotyczących osób ubiegających się o stypendium oraz beneficjentów programu stypendialnego w zakresie:

1. przyjęcia na I rok studiów stacjonarnych pierwszego stopnia – potwierdza Centrum Rektrutacji AGH do 1 października 2020 roku,

2. podjęcia studiów w AGH – potwierdza pracownik dziekanatu Wydziału – Małgorzata Matoga – adres mailowy:  dziekanat@iet.agh.edu.pl

3. zaliczenia I semestru studiów – potwierdza pracownik dziekanatu Wydziału – Małgorzata Matoga – adres mailowy:  dziekanat@iet.agh.edu.pl

 

Potwierdzenie podjęcia studiów w AGH:

Fundacja do dnia 5 października 2020 r. wysyła do beneficjenta mailową prośbę o potwierdzenie rozpoczęcia studiów (dotyczy osób, którym zostało przyznane stypendium). Przed wysłaniem prośby przez Fundację student ma obowiązek złożenia upoważnienia do dziekanatu uczelni. Dziekanat dokonuje potwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku „potwierdzam”.

Dnia 1 marca 2021 roku Fundacja wysyła do dziekanatu mailową prośbę o potwierdzenie pełnego zaliczenia I semestru. W terminie do 20 marca 2021 roku, stypendysta zobowiązany jest do uzyskania z dziekanatu Wydziału potwierdzenia, w systemie informatycznym Fundacji, pełnego zaliczenia I semestru. W tym celu student dostarcza do dziekanatu Wydziału upoważnienie oraz zgodę do potwierdzania danych.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem programu stypendialnego „PIERWSZY KROK” – edycja 9 na rok akademicki 2020/2021 dostępnym na stronie Fundacji.