To ogłoszenie straciło ważność w dniu 11.10.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
13.07.2018

Stypendia Ministra na rok akademicki 2018/2019

Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów i studentów na rok akademicki 2018/2019


Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019 oraz o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2018/2019.

Wnioski o przyznanie stypendium dla doktorantów wraz z kompletną dokumentacją i dodatkowo z wykazem publikacji z Biblioteki Głównej należy złożyć w Sekcji Socjalnej mieszczącej się w pawilonie D-13 pok. 204 w terminie do 10 września 2018 r.

Uprzejmie proszę o  składanie wniosków z dokumentami w papierowych teczkach opisanych w sposób: nazwisko i imię, dyscyplina naukowa studiów, rok studiów, rodzaj stypendium.

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru i kryteriów znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków doktorantów w roku 2017/2018.

Osoby, które w roku akademickim 2017/2018 otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 65 punktów.

 

Wniosek o przyznanie stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów oraz szczegółowe informacje dotyczące naboru i kryteriów znajdują się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z kompletną dokumentacją oraz zgłoszeniem i oświadczeniem należy złożyć w Sekcji Socjalnej w pawilonie D13, pok. 204 w terminie do 10 września 2018 r.

Wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków studentów w roku 2017/2018.

Osoby, które w roku akademickim 2017/2018 otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 10 punktów.