To ogłoszenie straciło ważność w dniu 11.10.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
09.07.2018

Student I roku może ubiegać się o przyznanie ...

Student I roku może ubiegać się o przyznanie:


1. pomocy materialnej w formie:

- stypendium socjalnego

- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych

- zapomogi losowej

Szczegółowe informacje o pomocy materialnej można znaleźć na stronie Wydziału:

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/sprawy-socjalne/

 

2. stypendium Rektora dla najlepszych studentów

O stypendium rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się student przyjęty na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o której mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów. Zainteresowani studenci w okresie od 1 października do 5 października 2018 roku winni złożyć w Sekcji Socjalnej podanie do Rektora wraz z załącznikiem potwierdzającym uzyskane osiągnięcia.

W roku akademickim 2017/2018 podania studentów, którzy szczycili się tytułem laureata lub finalisty olimpiady „O diamentowy indeks” zostały rozpatrzone negatywnie.

 

3. miejsca w domu studenckim

Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie Miasteczka Studenckiego: https://akademik.agh.edu.pl/dokumenty/

Rozdział miejsc w domach studenckich odbędzie się centralnie, za pomocą systemu informatycznego Miasteczka Studenckiego AGH, dostępnego pod adresem https://akademik.agh.edu.pl/

Sekretariat Miasteczka Studenckiego: ul. Rostafińskiego 7a, tel.: 12 617 34 71

 

4. stypendium z Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Informacje na temat stypendium zamieszczone są na stronie Fundacji: https://www.fejj.pl/

Informacje o stypendium na stronie Wydziału IEiT:

http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/aktualnosci/

 

Sekcja Socjalna

Pawilon D13, pok. 204

tel. 12 617 51 74

matoga@agh.edu.pl