To ogłoszenie straciło ważność w dniu 24.01.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
07.09.2016

Rekrutacja na studia III stopnia (doktoranckie)

Informacja o rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/18 znajduje się na stronie http://www.iet.agh.edu.pl/pl/kandydaci/studia-doktoranckie/

 

Doktorant I roku może ubiegać się o przyznanie stypendiów:

1. stypendium doktoranckiego

2. zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

3. pomocy materialnej:

- stypendium dla najlepszych doktorantów

- stypendium socjalnego

- zapomogi

- jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka

 

Szczegółowe informacje zamieszczone są na stronie Wydziału http://www.iet.agh.edu.pl/pl/studenci/studia-doktoranckie/ oraz na stronie AGH http://www.agh.edu.pl/doktoranci/