To ogłoszenie straciło ważność w dniu 27.07.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
12.05.2017

Programy stypendialne rządu francuskiego przyznawanych na pobyt badawczy 2017

Szanowni Państwo,

Pragniemy przypomnieć, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy (BGF) upływa już za miesiąc! Wnioski można wysyłać do 16 maja.


Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 rż. (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji. W aktualnej edycji wnioski można przesyłać w ramach 24 dziedzin wymienionych na końcu niniejszej wiadomości.


Stypendium przyznawane w wysokości 1375 € pozwala polskim naukowcom na sfinansowanie jednomiesięcznego pobytu badawczego we Francji, otrzymanie ubezpieczenia zdrowotnego oraz dofinansowania do zakwaterowania. Od blisko 55 lat, programy stypendialne przyczyniają się również do zwiększenia dynamiki wymian naukowych i akademickich między Francją i Polską.


Prezentacja programu stypendialnego, warunki kwalifikowalności oraz aplikacji przedstawione zostały na stronie Instytutu francuskiego w Polsce. W załączniku odnajdą Państwo również plakat promujący stypendium BGF Program badawczy 2017.


Zachęcamy do rozpowszechnienia informacji wśród osób potencjalnie zainteresowanych i pozostajemy do Państwa dyspozycji celem odpowiedzenia na wszelkie pytania i uwagi.

 

Z wyrazami szacunku,

 

Antonin Borgnon

Chargé de Mission Scientifique

Ambassade de France en Pologne

 

institutfrancais.pl/pl/nauka

fdip.fr/VST-Pol

+48 22 529 30 95


Priorytetowymi dziedzinami w 2017 roku są:

1/Nauki ścisłe (matematyka, fizyka, chemia, biologia):

- Energia (energia nuklearna, paliwa kopalne, źródła odnawialne)

- Fizyka jądrowa

- Zrównoważony rozwój

- Agronomia i bezpieczeństwo żywnościowe

- Astronomia, kosmologia

- Nanotechnologie

- Biotechnologie

- Nauka o życiu i onkologia

- Medycyna

- Kataliza

- Technologie informacyjne i komunikacyjne

2/ Nauki o człowieku i społeczeństwie (urbanistyka, architektura, prawo, ekonomia, historia, geografia, socjologia, politologia, języki obce, sztuka, kultura...)

- Zrównoważony rozwój (zrównoważony rozwój obszarów miejskich, transport intermodalny, gospodarka wodna, gospodarka terenów zielonych, rekultywacja)

- Unia Europejska

- Migracje

- Bezpieczeństwo

- Religia, laicyzm

- Multimedia w nauczaniu języka francuskiego

- Tłumaczenia automatyczne

- Społeczeństwo cyfrowe

- Historia zakończenia pierwszej wojny światowej oraz niezależności krajów Europy Środkowej i Wschodniej

- Europa kultur

- Dziedzictwo/Polityka pamięci

- Nowe środki przekazu/Nowe media

-Sztuka współczesna.