To ogłoszenie straciło ważność w dniu 26.05.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
14.05.2018

Procedura oceny wniosków na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki została zakończona

Uprzejmie informuję, że procedura oceny wniosków złożonych w ramach konkursu na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki została zakończona.

Lista wniosków finansowanych, rekomendowanych do finansowania oraz niefinansowanych w załączeniu. Ze szczegółami recenzji i opinią komisji Wnioskodawcy mogą zapoznać się w systemie Granty DS.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację grantu, złożyć w Biurze Administracyjnym Wydziału projekt porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego. Projekt porozumienia musi zawierać harmonogram i kosztorys zgodny z przyznaną kwotą. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego.

Zgodnie z regulaminem,  uczestnikom konkursu przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie do 14 dni od daty tego ogłoszenia tj. do 25.05.2018 r.