To ogłoszenie straciło ważność w dniu 18.09.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
03.07.2018

Podania o staż asystencki

Zgodnie z Uchwałą nr 5/2012 z dnia 06.09.2012r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych przyjęcia na staż asystencki, dnia 02 lipca 2018r. wszczęto  procedurę kwalifikacyjną na studenckie staże asystenckie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Kandydaci, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierowników Katedr mogą składać wnioski w Biurze Dziekana (D-17, pok. 1.22) w terminie nieprzekraczalnym do 18.09.2018r., (formularz wniosku w załączeniu). Wnioski niekompletne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.