To ogłoszenie straciło ważność w dniu 20.09.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
05.07.2017

Podania o staż asystencki

Zgodnie z Uchwałą nr 5/2012 z dnia 06.09.2012r. w sprawie kryteriów kwalifikacyjnych przyjęcia na staż asystencki, dnia 04 lipca 2017r. wszczęto  procedurę kwalifikacyjną na studenckie staże asystenckie na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji. Kandydaci, po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierowników Katedr mogą składać wnioski w Biurze Dziekana (D-17, pok. 1.22) w terminie nieprzekraczalnym do 19.09.2017r., (formularz wniosku w załączeniu). Wnioski niekompletne lub złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.