To ogłoszenie straciło ważność w dniu 06.11.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
05.10.2018

Pismo od Pani Prorektor, tabele zawierające limity stypendiów i średnie ocen uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium Rektora za średnią ocen

Pismo od Pani Prorektor prof. dr hab. inż. Anny Siwik

Tabela - studia stacjonarne

Tabela - studia niestacjonarne

Druki do pobrania:

Wypełniony i podpisany wniosek należy złożyć w Sekcji Socjalno-Stypendialnej - bud. D13, pok. 204 (studia stacjonarne) lub w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych - bud. D13, pok. 205 (studia niestacjonarne) w terminie do 12 października 2018 r.