To ogłoszenie straciło ważność w dniu 29.09.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
28.10.2016

Organizacja roku akademickiego 2016/2017

1 października do 19 lutego  semestr zimowy

1 października do 27 stycznia  zajęcia semestru zimowego*

22 grudnia do 2 stycznia  wakacje zimowe

28 stycznia do 8 lutego  zimowa sesja egzaminacyjna  część podstawowa

9 lutego do 12 lutego  przerwa międzysemestralna

13 lutego do 19 lutego  zimowa sesja egzaminacyjna  część poprawkowa

20 lutego do 26 lutego  przerwa międzysemestralna

 

*10 listopada 2016 r. (czwartek)  zajęcia odbywają się według planu z piątku

*24 stycznia 2017 r. (wtorek)  zajęcia odbywają się według planu z czwartku

*25 stycznia 2017 r. (środa)  zajęcia odbywają się według planu z piątku

*26 i 27 stycznia 2017 r.  dni przeznaczone na ewentualne odrabianie zajęć

 

27 lutego do 30 września  semestr letni

27 lutego do 16 czerwca  zajęcia semestru letniego*

13 kwietnia do 19 kwietnia  wakacje wiosenne

17 czerwca do 30 czerwca – letnia sesja egzaminacyjna  część podstawowa

1 lipca do 31 sierpnia  wakacje letnie

1 lipca do 17 września  praktyki

1 września do 17 września  letnia sesja egzaminacyjna  część poprawkowa

 

*16 czerwca 2017 r.  dzień przeznaczony na ewentualne odrabiane zajęć

 

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2016 r., 11 listopada 2016 r., 6 stycznia 2017 r., 1 maja 2017 r., 3 maja 2017 r., 15 czerwca 2017 r.

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 31 października 2016 r., 2 listopada 2016 r., 2 stycznia 2017 r., 2 maja 2017 r.

 

Okres od 18 do 30 września 2017 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2016/2017 i rozpoczęciem roku akademickiego 2017/2018.

 

 

http://www.agh.edu.pl/studenci/organizacja-roku-akademickiego/