To ogłoszenie straciło ważność w dniu 02.04.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
31.03.2020

Opóźnienia w wypłatach stypendiów dla doktorantów

Stypendia doktoranckie, projakościowe, rektora, socjalne i dla niepełnosprawnych doktorantów zostaną wypłacone z opóźnieniem - do końca obecnego tygodnia.