To ogłoszenie straciło ważność w dniu 06.10.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
07.09.2017

Opłata za studia dla cudzoziemców / tuition fees for foreigners

W związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim informujemy, że opłata semestralna dla cudzoziemców odbywających studia na zasadach odpłatności musi być uiszczona na konto Uczelni (dane do przelewu):

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji (AGH):

  • PLN:

Bank Pekao S.A. O/Kraków

24 1240 2294 1111 0010 7135 0658

IBAN: PL 24 1240 2294 1111 0010 7135 0658
SWIFT: PKOP PL PW

  • EURO:

Bank Pekao S.A. O/Kraków

IBAN: PL63 1240 2294 1978 0010 7328 8025

SWIFT/BIC: PKOP PL PW

Akademia Górniczo-Hutnicza
im. Stanisława Staszica w Krakowie

al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków

  • Tytuł przelewu: nazwa Wydziału (WIEiT), imię i nazwisko studenta, kierunek studiów, studia stacjonarne oraz rok studiów,
  • Student ma obowiązek wnieść opłatę do dnia 30 września 2017r.,
  • Potwierdzenie przelewu należy przesłać na adres email: bielach@agh.edu.pl,
  • Tabela opłat semestralnych znajduje się tutaj.

Information for foreigners about payment are here.