To ogłoszenie straciło ważność w dniu 28.03.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
19.03.2020

Nabór wniosków o Nagrody Rektora

 

Informujemy o rozpoczęciu procedury składania wniosków o Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Wersje elektroniczne wniosków (wraz z pełną dokumentacją )  podpisane przez Kierowników Katedr należy przesłać do dnia 27.03.2020r. na adres mailowy: iet@agh.edu.pl. Jednocześnie uprzejmie prosimy o zachowanie pełnej dokumentacji w wersji papierowej celem dostarczenia jej w późniejszym terminie.

Aktualne wzory wniosków zamieszczone są na stronie Wydziału IET, w zakładce: Pracownicy, Nagrody dla Pracowników, Nagrody Rektora dla nauczycieli akademickich.