To ogłoszenie straciło ważność w dniu 01.06.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
11.05.2017

Konkurs "Seeds for the Future"

Firma Huawei Polska Sp. z o.o. we współpracy z Katedrą Telekomunikacji AGH organizuje konkurs dla studentów „Seeds for the Future”. Nagrodą wyjazd na warsztaty do Chin!

 

Szczegółowe informacje o programie:

https://www.facebook.com/SeedsfortheFuturePolska/

Materiał video podsumowujący ubiegłoroczną edycję:

https://www.facebook.com/pg/SeedsfortheFuturePolska/videos/?ref=page_internal

 

Koordynatorem konkursu po stronie AGH jest

dr inż. Michał Wągrowski

Katedra Telekomunikacji, D5, pok. 104

tel. 40-39

e-mail: wagrowski@kt.agh.edu.pl

 

Warunkiem udziału w programie jest dokonanie zgłoszenia konkursowego do wyznaczonego koordynatora programu na danej uczelni. Powinno ono zawierać: pracę konkursową w formie eseju w języku polskim lub angielskim, jednostronicowe jej podsumowanie w j. angielskim oraz CV w j. angielskim (wszystkie dokumenty należy dostarczyć w postaci plików PDF).

Praca konkursowa musi obejmować minimum 4, a maksymalnie 7 stron A4, być napisana czcionką Times New Roman o wielkości 12, posiadać 1,5 linii odstępu i 2 cm marginesy. Praca i podsumowanie muszą być tworem samodzielnym - należy załączyć podpisane oświadczenie dot. praw autorskich.

Prace konkursowe będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:

- zgodność z wiodącą tematyką konkursu,

- złożoność i trudność rozwiązywanego problemu,

- opis i analiza istniejących rozwiązań i technologii,

- innowacyjność i oryginalność proponowanych rozwiązań i technologii.

Tematy konkursowe:

- Cyberbezpieczeństwo – jak bezpiecznie pracować w sieci?

- Wykorzystanie technologii 5G.

- Zastosowanie nowych technologii dla potrzeb nowoczesnych miast.

- Praca w chmurze – wygoda i bezpieczeństwo.

 

Termin nadsyłania prac przez studentów: 31.05.2017.