To ogłoszenie straciło ważność w dniu 18.03.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
15.02.2017

Konkurs na "Granty Dziekańskie"

Na podstawie art. 1 ust. 7 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. z 2015, poz. 1443)  oraz „Regulaminu konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH” Dziekan Wydziału ogłosił w dniu  15 lutego konkurs na „Granty Dziekańskie”, realizowane w ramach dotacji na zadania służące rozwojowi młodych naukowców.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system GRANTYDS https://grantyds.iet.agh.edu.pl/

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany bezpośrednio z systemu GRANTYDS (po jego elektronicznym zatwierdzeniu), podpisany przez Kierownika Katedry należy złożyć do dnia 17 marca 2017 r., w Biurze Administracyjnym Wydziału.
Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.