To ogłoszenie straciło ważność w dniu 21.04.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
15.03.2018

Konkurs na "Granty Dziekańskie" na rok 2018

Na podstawie art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 po.615 z póź. zm.) oraz „Regulaminu konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH” Dziekan Wydziału ogłosił w dniu 15.03.2018r. konkurs na „Granty Dziekańskie”, realizowane w ramach dotacji na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system GRANTYDS https://grantyds.iet.agh.edu.pl/

Składanie wniosków w systemie GRANTYDS będzie możliwe od dnia 21 marca 2018r.

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany bezpośrednio z systemu GRANTYDS (po jego elektronicznym zatwierdzeniu), podpisany przez Kierownika Katedry należy złożyć do dnia 20 kwietnia 2018 r., w Biurze Administracyjnym Wydziału.
Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.