To ogłoszenie straciło ważność w dniu 27.05.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
12.05.2017

Konkurs na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki został rozstrzygnięty

Uprzejmie informuję, że tegoroczny konkurs na granty dziekańskie dla młodych pracowników nauki został rozstrzygnięty.

Lista wniosków rekomendowanych do finansowani w załączeniu. Ze szczegółami recenzji i opinią komisji Wnioskodawcy mogą zapoznać się w systemie Granty DS.

Wnioskodawca jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji o przyznaniu środków finansowych na realizację grantu, złożyć w Biurze Administracyjnym Wydziału projekt porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego. Projekt porozumienia musi zawierać harmonogram i kosztorys zgodny z przyznaną kwotą. Niedotrzymanie terminu jest równoznaczne z rezygnacją z zawarcia porozumienia w sprawie wykonania grantu dziekańskiego.

Zgodnie z regulaminem,  uczestnikom konkursu przysługuje prawo do odwołania od decyzji w terminie do 14 dni od daty tego ogłoszenia tj. do 26.05.2017 r.