To ogłoszenie straciło ważność w dniu 05.03.2017. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
11.01.2017

Informacje dotyczące składania podań o przepisanie ocen, przeniesienia i reaktywacje na semestr letni 2016/2017

Szanowni Państwo,

Studenci Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji ,

 

Z uwagi na konieczność zaplanowania zajęć dydaktycznych na semestr letni, a w szczególności liczby grup laboratoryjnych, bardzo proszę o wcześniejsze złożenie podań dotyczących:

1)      reaktywacji na semestr letni;

2)      przeniesień z innych wydziałów lub uczelni na semestr letni;

3)      przepisywania uzyskanych wcześniej ocen dotyczących semestru letniego.

 

W przypadku punktów 1 i 2 podania należy złożyć osobiście u Pełnomocników ds. Kształcenia w godzinach dyżurów, w przypadku punktu 3 podania należy złożyć lub przesłać pocztą do dziekanatu.

 

Powyższa prośba dotyczy wszystkich kierunków na Wydziale IEiT, studiów pierwszego i drugiego stopnia, studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

Termin składania wszystkich podań upływa dnia 20 lutego 2017 roku. Bardzo prosimy o bezwzględne przestrzeganie wyżej wymienionych terminów.

 

Pełnomocnicy ds. Kształcenia na Wydziale IEiT

Dr inż. Marek Gajęcki

Dr inż. Jacek Kołodziej

Dr inż. Michał Wągrowski