To ogłoszenie straciło ważność w dniu 15.10.2019. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
07.10.2019

Informacje dla studentów I roku ubiegających się o przyznanie stypendiów socjalnego i dla osób niepełnosprawnych

Wnioski wraz kompletem dokumentów należy złożyć:

- w Sekcji Socjalno-Stypendialnej, bud. D13, pok. 204 w przypadku studentów studiów stacjonarnych

- w Dziekanacie Studiów Niestacjonarnych, bud. D13, pok. 205

 

Proszę pamiętać, że wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium socjalnego należy złożyć oświadczenie o dochodach i komplet dokumentów.