To ogłoszenie straciło ważność w dniu 15.09.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
31.08.2020

Informacja dla studentów I roku, którzy zamierzają się ubiegać o pomoc materialną w roku akad. 2020/2021

Informacja dla studentów I roku, którzy zamierzają ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej w roku akademickim 2020/2021

Pismo Prorektora ds. Studenckich prof. dr hab. inż. Rafała Dańko w sprawie stypendiów studenckich


Dokumenty dotyczące stypendium socjalnego, dla osób niepełnosprawnych proszę przesłać na adres:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji

Sekcja Socjalno-Stypendialna (studia stacjonarne) lub Dziekanat Studiów Niestacjonarnych (w przypadku studiów niestacjonarnych)

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

lub

włożyć wniosek wraz z dokumentami do koperty formatu A4, zaadresować jak wyżej i całość włożyć do pudła znajdującego się koło portierni w holu D5 (w godz. od 7 do 19).


Dokumenty dotyczące stypendium rektora dla I roku proszę przesłać na adres:

 

Akademia Górniczo-Hutnicza

Dział Spraw Studenckich

Sekcja Świadczeń Pomocy Materialnej

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

lub

w zaklejonej i zaadresowanej (jak wyżej) kopercie formatu A4 pozostawić wniosek wraz z dokumentami w skrzynce znajdującej się na portierni w budynku C1. Proszę dopisać na kopercie: wniosek o stypendium rektora.