To ogłoszenie straciło ważność w dniu 04.08.2018. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
10.07.2018

II edycja konkursu na "Granty Dziekańskie" na rok 2018

W związku z otrzymaniem dotacji celowej dla młodych naukowców informujemy, że wszystkie projekty rekomendowane do finansowania w ramach I edycji konkursu otrzymują finansowanie zgodnie z załączoną tabelą zawierającą całościowe wyniki konkursu.

Jednocześnie informujemy, że na podstawie art.18 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U.2010 po.615 z póź. zm.) oraz „Regulaminu konkursu na przyznanie dotacji dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH” w dniu 11.07.2018r. zostaje ogłoszona II edycja konkursu na „Granty Dziekańskie”, realizowane w ramach dotacji na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.

Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej poprzez system GRANTYDS https://grantyds.iet.agh.edu.pl/

Wniosek w wersji papierowej wydrukowany bezpośrednio z systemu GRANTYDS (po jego elektronicznym zatwierdzeniu), podpisany przez Kierownika Katedry należy złożyć do dnia 03 sierpnia 2018 r., w Biurze Administracyjnym Wydziału.

Szczegóły konkursu w załączonym ogłoszeniu.