To ogłoszenie straciło ważność w dniu 05.07.2020. Proszę wziąć to pod uwagę przy wykorzystywaniu informacji opublikowanych poniżej.
01.07.2020

Dodatkowe szkolenie BHP w wersji online

Szkolenie dotyczy przede wszystkim studentów, którzy rozpoczęli studia w II semestrze (marzec) 2020 roku a przyszli na AGH z innych uczelni

oraz tych, którzy z różnych powodów nie odbyli jeszcze takiego szkolenia w roku akademickim 2019/2020

link: https://upel.agh.edu.pl/szkolenia/course/view.php?id=70

Dokument "Karta szkolenia studenta" z kodem paskowym jest do pobrania z konta kandydata w systemie rekrutacji AGH

lub na stronie bhp agh:  http://www.bhp.agh.edu.pl/fileadmin/_migrated/content_uploads/Karta_szkolenia_studenta_przepisanie_2017.pdf